Granen ner

I fredags hade vi bykaffe i bystugan och samtidigt skulle julgranen tas ner. Kaffe och bröd framdukat till 25 personer. Men var var alla bybor? Lennart var där och Sture var där. De höll på att ta ner granen. Ing-Marie och jag var också på plats. Skulle vi bli bara 4 st till kaffet idag? Strax efter 11.00 dök de upp en efter en, sammanlagt blev vi 17 personer. Som vanligt är ljudnivån hög när alla  kommmer igång och pratar om både ditt och datt. Nog blev det lite mörkt på kvällen utan julgran som lyser upp, men nu får vi se fram mot våren och ljusare tider. Må så gott!...

Spinnrocken

Spinnrocken Informationsblad för Hjulbäcks by december 2014. ———————————————- Hjulbäcks hemsida www.hjulback.se Hemsidan har nu varit igång ca 1,5 år. Den kommer inom det närmaste att förändras något för att göras ännu bättre och mer lättillgänglig. Vi vill naturligtvis att NI alla är delaktiga och gärna kommer med material till vår hemsida. Naturligtvis skall det gälla information eller annat som är relevant för Hjulbäcks by. Kontakta då Mats Bäckström, mats900@gmail.com Fiber till Hjulbäck. Ett möte hölls den 11 november i Bystugan då styrelsen hade bjudit in Lars Nylander på Dala Energi och Staffan Lundgren som är ordförande i Siljansnäs sockenförening. Han har tidigare varit VD för Teracom och är engagerad i denna fråga. Detta var ett första möte för att veta hur vi går vidare. Mötet utsåg en grupp: Bengt Lasses, Christoffer Cederberg och Henrik Gunnarsson. Viktigt att alla anmäler sig på Dala Energis´ hemsida. Anmälan är EJ bindande. Har DU frågor angående anmälan kontakta Bengt Lasses, tel: 070/9465040 Mer information kommer. Byabastun Arbetet med att bygga vår gemensamma bastu har påbörjats under hösten. Klas Sarén har fällt träd och med hjälp av Sven Segerström med sin grävmaskin och Lars Markus med sin traktorgrävare är nu grunden färdig. Material till detta, inköpt via Jan-Ove Bergström. Väg byggd, trumma nerlagd som skänktes av Lars Sörbu. Naturligtvis var det många fler som hjälpt till. Det betyder att vi kommer att kunna snickra på vår nya vackert belägna bastu redan under våren. Nu kan vi börja se fram mot en varm träffpunkt! För att kunna göra detta och hålla kostnaderna nere är varje bidrag viktigt. Det kan vara i form av material eller...

Bykaffe

2015-01-23 11.00 Bykaffe och sedan skall granen ner.