Gemensamt Bastuprojekt

Gemensamt Bastuprojekt Jan Ove har lovat att hålla i byggnationen, detta under förutsättning att vi alla bastuintresserade hjälper till att bygga vår gemensamma bastu. Beräknad start är April / Maj 2016 beroende på hur våren utvecklar sig. Väldigt viktigt i nuläget är naturligtvis att samla in och få rätt material till bastubygget. Mejla Jan Ove Bergström angående möjlighet att bidra med material. Vid frågor ta kontakt med Jan Ove  tel. 070 529 2955 Mejl  b.b.byggare@telia.com Frivillig bastubyggare Erik Peters...