Årsmötet den 6 april 2015 kl. 10.00.

Motioner till Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte
skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars på
adress:
Hjulbäcks Bystuguförening c/o Kerstin Furöstam
Hjulbäcksvägen 51
793 97 Siljansnäs
eller e-post: kerstinfurostam@telia.com
Motionerna kommer att behandlas på årsmötet
den 6 april 2015 kl. 10.00
Styrelsen