Hjulbäcks skogsägare sf årsmöte 3/5 2015 kl.10.00

ÅRSMÖTE DELÄGARNA I HJULBÄCKS SKOGSÄGARES SF KALLAS TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 3/5 2015 KLOCKAN 1000 I HJULBÄCKS BYSTUGA. ÄRENDEN: Enligt stadgarna. Arrendeavtal, Försäljning av mark, Avgifter, Bidrag. Motioner till årsmötet inlämnas till styrelsen snarast....

Hjulbäcks Bystuguförening kallar till ÅRSMÖTE

Hjulbäcks Bystuguförening kallar till ÅRSMÖTE Måndagen den 6 april 2015 klockan 10.00 i bystugan Ärenden enligt stadgarna Handlingar inför årsmötet finns i Bystugan före mötet. Info om Fiber Välkomna! Styrelsen för Hjulbäcks...

Motioner till Hjulbäcks vägförenings årsmöte.

Motioner till Hjulbäcks vägförenings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 17 april 2015 på e­post till erik4peters@gmail.com eller på adress: Hjulbäcks vägförening c/o Erik Peters Börängsgattu 10 793 97 Siljansnäs Motionerna kommer att behandlas på årsmötet OBS ändrat datum till Lördagen den 9 maj 2015 kl. 10.00...

Årsmötet den 6 april 2015 kl. 10.00.

Motioner till Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars på adress: Hjulbäcks Bystuguförening c/o Kerstin Furöstam Hjulbäcksvägen 51 793 97 Siljansnäs eller e-post: kerstinfurostam@telia.com Motionerna kommer att behandlas på årsmötet den 6 april 2015 kl. 10.00...