Enkät om grupper

Vi har nyligen delat ut en enkät från bystuguföreningen. Det uppmärksammades då återigen hur dåligt märkta många brevlådor är. Vore bra om de som vet med sig märker sin brevlåda med ordentlig adress och namn.
( Tacksam om ni fyller i och lämnar enkäten snarast)