Information från Bystuggu angående fiber i byn

Information från Bystuggu angående fiber i byn

Den 28 maj 2015 lämnade Hjulbäck bystugeförening in en ansökan om investeringsbidrag för anläggande av fibernät i Hjulbäck, Mon och delar av Fornby till Jordbruksverket.
Länsstyrelsen i Dalarna är den myndighet som kommer att handlägga ärendet åt Jordbruksverket.
Bystugeföreningen återkommer med ytterligare information när sådan finns att delge.

Ordföranden och projektgruppen