Motioner till Hjulbäcks vägförenings årsmöte.

Motioner till Hjulbäcks vägförenings årsmöte skall
vara styrelsen tillhanda senast den 17 april 2015 på e­post till erik4peters@gmail.com
eller på adress:
Hjulbäcks vägförening c/o Erik Peters
Börängsgattu 10
793 97 Siljansnäs
Motionerna kommer att behandlas på årsmötet
OBS ändrat datum till
Lördagen den 9 maj 2015 kl. 10.00

Styrelsen