Bystugan

spin


Uthyrning av Bystugan

Om Ni vill hyra Hjulbäcks Bystuga hör av Er till

Birgitta Claesson 070/799 50 22 eller

m.birgitta.claesson@gmail.com

Bankgiro 179-2738

Värdpar: Sture Claesson och Birgitta  Claesson

Priser Se här

Med vänlig hälsning/Birgitta

Uthyrning-s

 

Bystugans historia

Bystugor är samlingslokaler för kulturell och social verksamhet. De finns i första hand på landsbygden i Dalarna. I Leksands Kommun finns 38 bystugor. De flesta bystugor har tidigare varit skolor eller godtemplarlokaler. Bystugorna tillkom från slutet på 1800-talet, genom frivilliga insatser från byborna. Syftet var att intressera gamla och unga för ”möten och överläggningar om byns gemensamma frågor, för att skapa trevnad, samhörighet och hembygdskänsla”.

Hjulbäck är en av Leksands äldsta byar. Den nämns i skrift första gången år 1325.

Ursprunget till Hjulbäcks Bystuga byggdes av Siljansnäs Missionsförsamling någon gång kring 1910. Huset fungerade i huvudsak som ”bönehus” och nyttjades förmodligen också av Hjulbäcks byamän och av föreningar i Byn. Huset var av timmer och hade då två rum, en storsal och en enkel köksavdelning. 1920 gjordes en insamling för mindre reparationer. Listan upptog 39 personer. De flesta bidrog med 50 öre, några med 1 kr och två med 2 kr. Totalt fick man in 30 kr. Under mitten av 1930-talet började byborna, som då hade börjat se ”Bönehuset” som sin bystuga, att ifrågasätta Missionsförsamlingens äganderätt. Efter många förhandlingar överläts huset till Hjulbäcks byordning. Under en period drevs Bystugan som ekonomisk förening. 1989 bildades den nuvarande ideella föreningen ”Hjulbäcks Bystuguförening”.

Bystugan i Hjulbäck

Ombyggnaden kunde göras bl.a. tack vare ett testamente efter bybon Altzar Erik Eriksson, Löv-Erik kallad.

I mitten av 1950-talet renoverades Bystugan. Den fick ny grund, nya fönster, isolering och utvändig panel. Köket moderniserades. Nyinvigning skedde 1958. Ombyggnaden kunde göras bl.a. tack vare ett testamente efter bybon Altzar Erik Eriksson, Löv-Erik kallad.

1982-86 byggdes Bystugan till, med toaletter, hall och den nuvarande lilla salen. 1995 revs murstocken och den gamla köksdelen. Hela det ursprungliga huset blev den nuvarande stora salen, genom att en mellanvägg revs.

1995 Väggarna fick bröstpaneloch innertaket fick akustiskpanel.

1996 målades väggarna. Gardinerna har Jobs handtryck tryckt upp. Dessa har mönster efter en gammal Hjulbäckstapet.
Med bidrag från Boverket fick vår Bystuga en handikappramp och en hörslinga

2003 fick Bystugan en ny flaggstång.

2006 inköptes det 2 st partytält som kan användas vid olika evenemang tex midsommar, sommarfester och dyligt.
Ett dokumentskåp, där gamla dokument och gamla foton förvaras har inhandlats.

2007 inköptes det en luftvärmepump till Bystugans gillestuga.

2010 sökte Hjulbäcks Bystuguförening bidrag från Boverket bl.a när det konstaterats att det förekom påväxt och  begynnande rötskador på blindbotten i krypgrunden i Bystugans gamla del. Kostnaderna för detta beräknades till ca 250.000 kr. Men det blev avslag. Hur gör vi nu, hur skall det finansieras ? Då trädde byandan in. Med ett fantastiskt engagemang och arbetsinsats av byborna och med Jan-Ove, Leif Wilhelmsson och Nils Dohrén som arbetsledare revs det gamla golvet, ny platta gjöts och så småningom lades det ny parkett. Tillsammans med bybornas arbetsinsatser och med alla frivilliga bidrag så kunde vi åter få en fräsch Bystuga.

2013 inköptes en till luftvärmepump som sitter i storstugan. Vår Bystuga underhålls kontinuerligt. De största kostnaderna för Bystugan är uppvärmning och underhåll. Bystuguföreningens versamhet finansieras genom uthyrning och frivilliga bidrag. Bystuguföreningens styrelse tackar för alla frivilliga bidrag och arbetsinsatser. Dessa är helt avgörande för att Bystugan skall kunna fortsätta att vara till glädje för vår By.