Spinnrocken

Spinnrocken
Informationsblad för Hjulbäcks by
december 2014.
———————————————-

Hjulbäcks hemsida www.hjulback.se
Hemsidan har nu varit igång ca 1,5 år. Den kommer inom det närmaste att förändras något för att göras ännu bättre och mer lättillgänglig. Vi vill naturligtvis att NI alla är delaktiga och gärna kommer med material till vår hemsida. Naturligtvis skall det gälla information eller annat som är relevant för Hjulbäcks by.
Kontakta då Mats Bäckström, mats900@gmail.com

Fiber till Hjulbäck.
Ett möte hölls den 11 november i Bystugan då styrelsen hade bjudit in Lars Nylander på Dala Energi och Staffan Lundgren som är ordförande i Siljansnäs sockenförening. Han har tidigare varit VD för Teracom och är engagerad i denna fråga.
Detta var ett första möte för att veta hur vi går vidare. Mötet utsåg en grupp: Bengt Lasses, Christoffer Cederberg och Henrik Gunnarsson.

Viktigt att alla anmäler sig på Dala Energis´ hemsida. Anmälan är EJ bindande. Har DU frågor angående anmälan kontakta Bengt Lasses, tel: 070/9465040
Mer information kommer.

Byabastun
Arbetet med att bygga vår gemensamma bastu har påbörjats under hösten. Klas Sarén har fällt träd och med hjälp av Sven Segerström med sin grävmaskin och Lars Markus med sin traktorgrävare är nu grunden färdig. Material till detta, inköpt via Jan-Ove Bergström. Väg byggd, trumma nerlagd som skänktes av Lars Sörbu. Naturligtvis var det många fler som hjälpt till.
Det betyder att vi kommer att kunna snickra på vår nya vackert belägna bastu redan under våren. Nu kan vi börja se fram mot en varm träffpunkt!
För att kunna göra detta och hålla kostnaderna nere är varje bidrag viktigt. Det kan vara i form av material eller ekonomiskt bidrag.

Kom och hjälp till med bastubygget, Ni behövs.

OBS! GLÖM EJ REFLEXVÄST I VINTERMÖRKRET OBS!

Vi önskar Er alla
God fortsättning
Styrelsen i Hjulbäcks Bystuguförening