Vad händer i Bystugan

6 juni
Allt kakel i Bystugans kök är borttaget av Kerstin Furöstam,
7 juni
Ingegerd Sörbu och husmusen Birgitta med hjälp av hustomten Sture
lades allt kakel i lådor och bars ut på kärra.
Hustomten Sture och Mats Bäckström skar bort golvmattan. Kyl och frys
flyttades ut i gillestugan. Ingegerd och husmusen Birgitta bar ut alla matt-
stumpar på kärran. Sedan var det dags för hustomte och husmus att göra
ett besök på Limhagen och slänga allt.
Om allt fungerar som det är tänkt kommer Benab till helgen och sätter upp
luckor och gör andra snickerier som vi beställt.
Tack för att det fortfarande finns frivilliga som vill hjälpa till.
                                           Husmusen Birgitta