Bystuguföreningen info.

OBS! OBS! En sammanställning på enkäten är gjord. Den som inte var på Bystuguföreningens årsmöte den 21. 4 Se här (PDF) Protokoll från Bystuguföreningens årsmöte den 21.4. Se här (PDF)