Vägnamn i Hjulbäck

Den 13:e juni 1996 antog Byggnadsnämnden i Leksands Kommun det av Hjulbäcks Vägförening inlämnade förslaget till vägnamn inom Hjulbäcks by. Namnförslagen och underlaget till denna skrift, har utarbetats av bycirkeln i Hjulbäck under ledning av Rune Qvicker.

Bakom historiebeskrivningen ligger en hel del forskningsar¬bete såsom intervjuer med bybor, genomgång av gamla skrifter samt sökning i arkiv.

Meningen med att skriva denna historiken är att för framtiden spara kunskapen om bakgrunden till vägnamnen. Erfarenheten visar att redan nästkommande generation av människor har glömt varför vägnamnen blev som de blev. Utöver faktaunder¬lagen för vägnamnen, har vi valt att komplettera skriften med vissa historiska utblickar för att på så sätt öka förståelsen av vägnamnen.

De vägar som behandlas i denna skrift ligger under Hjulbäcks Vägförening, med några undantag, och belyser de förhållanden som rådde vid antagandet av vägnamnen år 1996. Det betyder att vissa av vägarna inte var utbyggda vid den tidpunkten.

Vi har valt att beskriva vägnamnen med början i södra byn, “Sönnaåkren”, och fortsätter mot övre byn i väster, “Ovaåkren”, och avslutas i norra byn, “Nolibyn”. Innehållsförteckningen däremot är sorterad i bokstavsordning.

Vissa av vägnamnen har ett uttal som överstämmer med bygde¬målet. I de fallen har vi i texten angett uttalet fonetiskt för att på sätt bevara det gamla uttalet.

Vi hoppas att denna skrift ger läsaren en nyfikenhet över tillkomsten av vägnamnen inom Hjulbäcks by. Det finns med säkerhet ytterligare material som skulle kunna kasta ljus över vägnamnen. Om du ärade läsare har ytterligare kunskaper om de beskrivna vägnamnen är vi tacksamma att få ta del av dessa.

Vi inom Hjulbäcks Vägförening vill framföra vårt tack till alla i Bycirkeln och övriga bybor som bidragit med sin kuns¬kap för att göra denna skriften möjlig. Tack även till Karl Jilg som utfört omslagssidan till denna skrift.

Hjulbäck 1998-05-01 Mats Otterström

Mer info Vägnamn i Hjulbäck PDF (obs 17.37 MB)