Bystuguföreningen

Styrelsen

Ordförande: Anna-Lena Lindhe  070-3866694 Email: lindhehjulback@gmail.com

Kassör: Ing-Marie Claesson 073-687 56 96 Email: im.claesson@hotmail.com

Sekreterare: Birgitta Claesson 070-799 50 22 Email: m.birgitta.claesson@gmail.com

Ledamöter:  Romy von Heiden och Bengt Lasses
Ersättare:  Maria Högvall, Udo van Heiden +1 vakans

 

Hjulbäcks Bystuguförening är en ideell förening som bildades 1989.

Föreningen har att förvalta och underhålla fastigheten 98:1 (Hjulbäcks Bystuga). Medlemmar i föreningen är familjemedlemmar till ägare av bebyggd fastighet eller tomt inom Hjulbäcks By. Alla över 18 år är röstberättigade. Ca 1 gång/månad har Hjulbäcks Bystuguförening olika arrangemang i Bystugan.

Hjulbäcks Bystuguförening förvaltar Hjulbäcks Bystugas minnesfond. Minnesfonden är öppen för donationer och gåvor till fonden. Medel ur denna är ämnade att smycka och försköna Bystugan både invändigt och utvändigt samt att införskaffa utrustning som är till gagn för Bystugans verksamhet. Fondens tillgångar placeras på särskilt bankkonto och särredovisas.

2005 erhöll Hjulbäcks Bystuguförening en donation från en anonym givare till en stipendiefond till minne av Roligs Per (1866-1935) som var fiolspelman från Hjulbäck. Stipendium ur denna fond skall delas ut till lämplig kandidat, som utses med hjälp av Leksands kommunala musik- skola. Stipendiets storlek kommer maximalt att vara på 3.000 kr. Musiksti-pendiaten får ej kontanta medel utan det skall som det står i bestämmelserna ”stimulera till en kurs i låtspel eller sång”.

Stadgar Bystuguföreningen (PDF)

Årsmötes protokoll 2012 (PDF)

Årsmötes protokoll 2013 (PDF)

Extra Årsmötes protokoll 2013 (PDF)

Årsmötes protokoll 2014 (PDF)

Extra Årsmötes protokoll 2014 (PDF)

Årsmötes protokoll 2015 (PDF)

Verksamhetsplan 2015-2016 för Hjulbäcks by  (PDF)

Årsmötes protokoll 2016 (PDF)

Årsmötes protokoll 2017 (PDF)

Ny gruppindelning 2018 (PDF)

Versamhetsplan 2018-2019 (PDF)

Årsmötes protokoll 2018 (PDF)

Extra Årsmötes protokoll Bastuoffert 2018-07-23 (PDF)

Årsmötes protokoll + extra årsmöte 2019 (PDF)

Versamhetsplan 2019-2020 (PDF)

Årsmötesprotokoll 2020

Åsrmötesprotokoll för Bystugan 2021

Årsmötesprotokoll för Bystugan 2024

2014-10-28IMG_0522-B-k
IMG_0543-k

IMG_0542-k

IMG_0540-k

IMG_0541-k

IMG_0539-k

IMG_0538-k
IMG_0523-k

Leksands bilen med fyllnadsmaterialet.

IMG_0524-k

 

Senare grävdes trumman ned.
Röjning och väg ordnades till.
IMG_0532-k

 

IMG_0529-k

IMG_0527-k

IMG_0537-k

IMG_0535-k
Första plinten på plats.

 

IMG_0516-kIMG_0521-k IMG_0520-k IMG_0522-k
Startskottet för bastun har gått!
Träden är fällda! Vägtrumman är på plats!
Grävning sker efter älgjakten.
Fyllnadsmaterialet är beställt av Jan Ove
Ha det bra!
Erik

I söndags 23 juni samlades intresserade av byabastun nere vid båthamnen för att diskutera projektet:flygfoto-ny-bastu

– En klar majoritet var för att placera bastun en liten bit upp norr om piren (se bifogad bild)

– En grupp med ansvar för frågor kring och ledning av bygget utsågs, bestående av Jan-Ove Bergström, Nisse Dohrén, Henrik Gunnarsson, Tommy Andersson, Lennart Persson, Per Persson och Erik Peters.

– Vid godkänt bygglov följer en mer detaljerad budget och tidsplan, och får vi ihop lämplig finansiering är ambitionen att utföra markarbeten under sensommaren/hösten 2013.

– Hjulbäcks Bystuguförening kommer stå som sökande för bygglovet.