RoligsPer

 

Bygdespelmannen Roligs Per Andersson   1866-1935

RoligsPer

Roligs Per var mest känd för sitt låtskrivande, där många av hans låtar  fortfarande spelas av våra spelmän. Han är också känd för att ha varit Siljansnäs-Anders följeslagare under deras många resor. Han var en ofta glad person full av upptåg.

Vill du veta mer Se här

 

 

 

 

 

 

 

Hjulbäcks Bystuguförening arrangerade sommaren 2004 ”Hjulbäcksveckan”, där ett av inslagen var ”Fiolspelmannen Roligs Per”. Då gavs en berättar- och musikstund på ”Roligs Pers gård”. Här medverkade bl.a. riksspelmännen Alm Nils Ersson, Kungs Levi Nilsson, Jon Lundback samt Saras Göte Alfredsson. Arrangemanget blev mycket uppskattat och det uttrycktes önskemål om att byn skulle fortsätta hedra minnet och sprida kunskap om Roligs Per.

 

Bestämmelser för Roligs Pers Stipendiefond

Musikstipendium att delas ut till lovande elev vid Leksands kommunala musikskola, Leksand.
Musikstipendiet är avsett att stimulera musikstuderande med inriktning folkmusik och består av en kurs i låtspel eller sång.
Stipendiaten skall vara beredd att lära in minst en av Roligs Pers låtar och framföra den/dem vid mottagandet av stipendiet.
Musikskolan i Leksand beslutar och utser, i samråd med styrelsen för Roligs Pers Stipendiefond/Hjulbäcks Bystuguförening, stipendiaten.
Styrelsen för Roligs Pers Stipendiefond/Hjulbäcks Bystuguförening beslutar varje år, senast vid dess årsmöte, stipendiebelopp och informerar Leksands kommunala musikskola fattat beslut.
Eventuella förändringar av bestämmelserna beslutas vid Roligs Pers Stipendiefonds/Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte.

Hjulbäck den 20 februari 2006

Styrelsen för Roligs Pers Stipendiefond/
Hjulbäcks Bystuguförening