Vägföreningen

Hjulbäcks Vägförening

Vägföreningens styrelse

Organisationsnummer: 716457 – 2559

Ordförande:
Tommy Munther
070 – 226 31 81
tmbiketour@gmail.com
Vice ordförande:
Lars Markus
070-543 12 55   
lars.marcus@telia.com
Kassör:
Mats Oscarsson
070 640 0275
matsosc@gmail.com
Sekreterare:
Romy van Heiden
Vägfogde:
Magnus Högvall
070 746 5599
magnus~80@live.se

Suppleant: Peter Markusson och Henrik Back

 

 

Vägföreningens årsmöte 2024 (PDF)

Vägföreningens årsmöte 2023 (PDF)

Vägföreningens-årsmöte-2022 Se här (PDF)

Vägföreningens-årsmöte-2020 Se här (PDF)

Vägföreningens-årsmöte-2019 Se här (PDF)

Vägföreningens-årsmöte-den 13-Maj-2018  Se här  (PDF)

Vägföreningens-årsmöte-den 6-Maj-2017 Se här (PDF)

Hjulbäcks-vägförening-Hemställan.pdf Se Här (PDF)

Vägförenings-årsmöte-den-3-April-2016 Se här (PDF)

Vägförenings-årsmöte-den-9-Maj-2015  Se här (PDF)

Vägföreningens arbetsdag 7 Juni 2014. Se här (PDF)

Årsmötes protokoll 2014. Mer info

Årsmötes protokoll 2013. Mer info

Vägföreningens stadgar. Se här (PDF)

 

Information från vägföreningen.

Meddelar att Gata/Park har planerat att komma till Hjulbäck och gräva bort sten i vägbanan Lissbåthusgattu i nästa vecka.
Beträffande Gummesgattu har vi inte tagit något beslut om åtgärd. Här föreligger ett problem med att vägen har för dålig bärighet.
MVH

Olle Oskarsson
Gatuchef
Leksandsbostäder AB

Vi har varit och besiktigat Pjonstägtsgattu i Hjulbäck men jag har inte hunnit tagit och skrivit något formellt beslut än.
Förhandsinformation:
Pjonstägtsgattu uppfyller nuvarande krav (vägens standard, avvattning, fastboende etc) för att kunna tas in för kommunal skötsel.
Men vi behöver dock överväga om det eventuellt finns behov av det tillförs ytterligare grus på vägen innan den tas in.
Vi noterade att det kan finnas behov av att byta vägtrummor på västra sidan vilket får ombesörjas av
respektive fastighet om/när det blir aktuellt att bebygga dessa tomter.
Detta innebär dock inget hinder för att vi ska sköta snöröjning denna vinter.

Hälsningar
Lars Lindblom, Trafikingenjör

§ 1 Besiktning av vägar i Hjulbäck kommer att ske efter semestern.
Se bifogad information från kommun
Resultatet av besiktningen kommer att framgå av bifogad karta som
efter besiktning anger kommunens åtagande.

§ 2 Vägskyltar för eventuell sänkning av hastighet i Hjulbäck
Vägföreningen har efter avslag från länsstyrelsen varit i förnyad
kontakt med kommun och länsstyrelse. Som framgår av det svar
vi fått från kommunen kommer länsstyrelsen göra en översyn av
samtliga vägar i området. Detta blir då förmodligen enligt modellen 60/40,
vilket är länsstyrelsens nya modell. Beräknas ske hösten 2014.
Detta innebär att vi i nuvarande läge inte kan få någon ändring av
hastigheten genom byn. Blåvita skyltar kan vi dock sätta upp på
enskilda vägar men på egen bekostnad.
Vägföreningen kommer att tillskriva länsstyrelsen för att framföra våra önskemål i samband med länsstyrelsens översyn.
Vägföreningen

Svar från kommunen