Enligt årsmötesbeslut den 24 juli 2021 är all tippning av trädgårdsavfall förbjuden nedanför Bystugan tills vidare.

Styrelsen för Hjulbäcks Bystuguförening