Arbetsdag lördag 22 april 2023.

Vi träffas vid busskuren i södra byn kl. 10:00. Medtag röjsåg och häcksax för röjning av slyn och buskar, samt kratta. Korv och dricka bjuds till alla som hjälper till!

Välkomna! 
/Hjulbäcks vägförening