ARBETSLISTA

Midsommar 2022

Ansvariga               David Peres, Jonas Markusson

Dukning                 Ing-Marie Claesson, Elisabeth Jobs

Kaffeservering       Margareta Plars, Susanne Åkesdotter-Arkelius,
20.30-21.30             Ann-Lill Riis, Elsa Bengtsar                             
21.30-22.30             Gunilla Hanngren, Diana Lindström, Kerstin Götblad, Anna-Lena Linde
22.30-23.30             Mia Billtoft, Annika Smångs, Åsa Markusson, Ulla Albert
23.30-                      Kerstin Häggvik-Sundgren, Ingrid Dufmats

Korv och Läsk       Sture Claesson, Anders Arkelius, Peter
20.30-21.30             Markusson, Hasse Hjälm 
21.30-22.30             Jan Plars, Mats Oskarsson, Torbjörn Linde, Göran Bengtsar
22.30-23.30             Magnus Högvall, Anders Billtoft, Mats Nilsson (Riis), Jan Erik Grenlund
23.30-                      Jimmy Johansson, Chris Beutler, Bosse Kvicker

Städning                 Eva Åkerlund, Maria & Lennart Svensson, Gunnar Palmgren

                            

OBS!! Understruket namn bör förvissa sig om att övriga medarbetare underrättade. Om tiden ej passar får DU själv byta eller skaffa ersättare.