ARBETSLISTA

MIDSOMMAR 2023

 

Ansvariga                  Tomas Nylén, Mats Oscarsson

 

Dukning                      Eivor Jonestål. Kerstin Furöstam

 

Kaffeservering         Kerstin Furöstam, Mia Furöstam, Susanne Åkesdt

20.30-21.30               Arkelius, Susanne Jilg

21.30-22.30               Kerstin Dohrén, Marianne Bengtsson, Ulla Andersson, Karin Crona

 

22.30-23.30               Kerstin Lasses, Anders Arkeliuses, Beatrice

                                      Lasses, Eva Bergström, Lena Markusson

 

23.30-                          Birgitta Claesson, Romy van Heiden, Mia Nylén

 

 

Korv och läsk            Jonas Furöstam, Anders Arkelius, Jörgen Jilg,

20.30-21.30               Ulf Dufmats

21.30-22.30               Nisse Dohrén, Tommy Andersson, P-O Crona, Lars Ledel

22.30-23.30               Bengt Lasses, Fredrik Lasses. Jan-Ove Bergström, Gunnar Markusson

23.30-                          Mats Bäckström, Dan Bremberg, Urban Smångs

 

Städning                     Bosse Qvicker, David och Lisbeth Perers, Rosa Hultvall

 

OBS! Understruket namn bör förvissa sig om att övriga medarbetare är underrättade.

Om tiden ej passar får du själv byta eller skaffa ersättare.