HJULBÄCKS VÄGFÖRENING
 
Kallar till ordinarie Årsmöte
Lördagen den 27 maj kl. 10.00 i Bystugan
 
Ärenden enligt stadgarna:
Motioner inlämnas senast 13 maj till ordf Henrik Back
gunnarjr@hotmail.com:
 
Handlingar finns för påseende hos ordförande fr.o.m 19 mars hos ordförande.
 
Välkomna Styrelsen