ÅRSMÖTE
 
Hjulbäcks Vägförening
Lördag 28 maj 2022 kl. 10.00 i bystugan
 
Ärenden enligt stadgarna, samt beslut om att justera medlemsavgiften till 1200 kr / bebyggd fastighet.
Handlingar till årsmötet finns tillgängliga för påseende i bystugan fr.o.m 23 maj
 
Välkomna!
//Styrelsen