Det har varit många som hjälpt till under arbetets gång, en del lite mindre och en del mer. Bl.a Henrik Back, Bosse Quicker, Per Persson, Klas Sarén, Kalle Jonestål, Nisse Dohrén, Bengt Lasses, Lennart Svensson, Torbjörn Lindhe, Sven Segertröm och Tommy Andersson som idag också är sammankallande. Kanske har det varit ännu fler.
Nu börjar man se slutet, men än är det lite kvar innan bastun är klar. Fortsätter det som hittills så kommer bastun bli klar i sommar.
 
Vilka fantastiska entusiaster det finns i vår by fortfarande!