God fortsättning på 2023.
 
20-dag Knut närmar sig och julen dansas ut.
Granen skall tas ner vid 10.30 därefter fikar vi i Bystugan klockan 11.00. (gäller alla bybor)
 
Välkomna den 13 januari 2023.
Hjulbäcks Bystuguförening