ÅRSMÖTE
DELÄGARNA I HJULBÄCKS SKOGSÄGARES SF KALLAS TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 3/5 2015 KLOCKAN 1000 I HJULBÄCKS BYSTUGA. ÄRENDEN: Enligt stadgarna. Arrendeavtal, Försäljning av mark, Avgifter, Bidrag. Motioner till årsmötet inlämnas till styrelsen snarast.
STYRELSEN