Hjulbäcks Bystuguförening kallar till ÅRSMÖTE

Annandag Påsk den 10 april 2023 klockan 10.00 i bystugan

Ärenden enligt stadgarna. Handlingar inför årsmötet finns i Bystugan före mötet.

Motioner till Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 april 2023 på adress:
Hjulbäcks Bystuguförening c/o Kerstin Furöstam Hjulbäcksvägen 51 eller e-post: kerstin.furostam@gmail.com

Välkomna!

/Styrelsen för Hjulbäcks Bystuguförening