Välkomna på Trivselträff i Hjulbäcks bystuga den 5 november från kl. 19:00.

Goda drycker, tilltugg och lotteri. 

Varm välkomna önskar Hjulbäcks bystugeförening gm Grupp 1!