Information från Bystuggu angående fiber i byn

Information från Bystuggu angående fiber i byn Den 28 maj 2015 lämnade Hjulbäck bystugeförening in en ansökan om investeringsbidrag för anläggande av fibernät i Hjulbäck, Mon och delar av Fornby till Jordbruksverket. Länsstyrelsen i Dalarna är den myndighet som kommer att handlägga ärendet åt Jordbruksverket. Bystugeföreningen återkommer med ytterligare information när sådan finns att delge. Ordföranden och...

Valborg 2015

Valborg Grupp 5 hade hand om firandet som i år var en regnig, blåsig och kall dag. Till kvällen mojnade vinden och vi kunde tända brasan. Ratt Olle höll talet till våren. Ca 75 personer hade mött upp i bystugan för att äta ärtsoppa och dricka varm punsch. Kul att så många kom och kvällen bjöd på mycket prat och...

Städdag Oljöns 18/4

Städdag vid Oljöns Ett 15-tal personer hade mött upp för att dra ihop sly, (som redan var nedsågad) och elda. Stora brasor gjordes men då vinden var kraftig gick det inte  att elda. Arbetet avslutades med korvgrillning och trevlig samvaro i solen.  ...