Hjulbäcks Bystuguförening kallar till ÅRSMÖTE

Annandag Påsk den 1 april 2024 klockan 10.00 i bystugan

Ärenden enligt stadgarna
Handlingar inför årsmötet finns i Bystugan före mötet.
Motioner till Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars 2024 på adress:Hjulbäcks Bystuguförening c/o Kerstin Furöstam Hjulbäcksvägen 51 eller e-post: kerstin.furostam@gmail.com

 

Välkomna!

Styrelsen för Hjulbäcks Bystuguförening