Lördag 22 april är det arbetsdag i södra byn. Närmare information kommer senare.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Hjulbäcks vägförening