VARFÖR BIDRA TILL HJULBÄCKS BYSTUGUFÖRENING OCH VERKSAMHET.

BYSTUGAN fyller en viktig funktion för social och kulturell verksamhet i Hjulbäcks by. Dess historia går tillbaka mer än 100 år. Den byggdes och fungerade först som ett ”bönehus” för att så småningom bli en viktig mötesplats för alla i Hjulbäcks by. År 1989 bildades Hjulbäcks bystuguförening som förvaltar bystugan idag.

Genom åren och fortsatt idag används bystugan för många gemensamma aktiviteter och festligheter såsom midsommarfirande, pubkvällar, bycafé med 11-kaffe, loppis, privata fester m.m. Möjlighet att hyra bystugan finns också, då till lägre kostnad för bybor som betalat det årliga bidraget.

Bystugan ägs och är ett gemensamt ansvar för alla som har en fastighet i Hjulbäck by. 

Historiskt har viktiga renoveringar och ombyggnationer utförts för att anpassas efter den verksamhet som bedrivits. Ideella krafter, donationer och engagemang av bybor har gjort detta möjligt. Idag är bystugan funktionell med ett välutrustat kök, en samlingssal och en trevlig gillestuga. 

Varje år skickas ett inbetalningskort ut till alla fastigheter för att få in pengar till bystugans drift och verksamhet. Ca 60% av fastigheterna betalar in sin del som under flera år varit 300:- per fastighet.  Detta täcker långt ifrån de fasta kostnader som bystugan har. Så har det varit de senaste åren och på längre sikt innebär det att bystugeföreningen inte går att driva vidare utan måste avvecklas.

På årsmötet beslutades att höja avgiften fr.o.m. 2024 samt vädja till alla fastigheter att bidra med sin del. Styrelsen fick mandat att besluta summans storlek som blev 500:-/fastighet.

 

Allt för att vi ska kunna behålla vår gemensamma bystuga till glädje och samhörighet för oss alla och i ett gott skick för framtida generationer.

Tack för att Du tog dig tid att läsa detta brev.
Hoppas du vill stödja Hjulbäcks bystuga och Bystuguförening.