Hjulbäcks Bystuguförening lallar till ÅRSMÖTE

Annandag Påsk den 18 april 2022 klockan 10.00 i bystugan

Ärenden enligt stadgarna

Handlingar inför årsmötet finns i Bystugan före mötet.
Motioner till Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april 2022 på adress:
Hjulbäcks Bystuguförening c/o Kerstin Furöstam Hjulbäcksvägen 51 eller e-post: kerstin.furostam@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen för Hjulbäcks Bystuguförening