Obs!

Finns det någon i vår by som har utbildning på HLR med hjärtstartare som kan hålla i en utbildning för intresserade bybor?

Utbildningen kan ske i vår Bystuga. Hör i så fall av dig till Birgitta 070/7995022.

Styrelsen för Hjulbäcks Bystuguförening