Bokning av Hjulbäcks Bastu.

Bybor 200 kr upp till 4 personer sen 50 kr till per person barn under 13 år gratis.
Ej bybor 400 kr upp till 4 personer sen 100 kr till per person.

Bokning kan endast göras inom 1 månads tidsram. Badtid 4 tim.
I hyran ingår inte städning eller försäkring för skadegörelse på byggnad och inredning.

Ansvarig för hyra av bastun ska ha fyllt 18 år. Denne är ansvarig för att ersätta utebliven städning med 400 kr samt åtgärda eventuell skadegörelse.

Hyra bastun: Tommy Andersson Torbjörn Lindhe Klas Sare’n

0702011565
0706291652
0739256240