ÅRSMÖTE

DELÄGARNA I HJULBÄCKS SKOGSÄGARES SF KALLAS TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 24 MARS 2024 KLOCKAN 1000 I HJULBÄCKS BYSTUGA.

 

ÄRENDEN:
Enligt stadgarna
Arrendeavtal
Avgifter, Bidrag.

 

Motioner till årsmötet inlämnas till styrelsen snarast. Årsmöteshandlingar finns hos ordföranden Klas Sarén

 

                                                                                        STYRELSEN