OBS!
Är DU intresserad av kulturmiljöer i
Leksands kommun där Hjulbäck finns med?
Gå in på Leksands kommun klicka vidare:
Medborgare/Boende och trafik och miljö/
detaljplanering/kulturmiljöer i Leksands
kommun/kulturmiljöer i byar och fäbodar/
Hjulbäck. Intressant läsning.