Erbjudande förköp av bastubad.

Vår bastu i byn har provats under vintern av några bybor även om vattentillgången har saknats. På vintern kommer det att bli svårt att kunna doppa sig i sjön p.g.a. att dom sänker nivån i sjön. Vi inser att dusch med varmvatten skulle bidra med att bastun kommer att användas fullt ut även på vintern. Det behövs ett utedass och en brygga ut i sjön för att komma i mål med projektet. Om vi får in tillräckligt med pengar installeras en vedkamin men den kommer sist i prioriteringen.

Ekonomi:
Projektet har kostat 210 000 kr. Bystuguföreningen lagt 110 000 kr. Samfälligheten 12 000 kr Bybor skänkt 88 000 kr

För att få in pengar till att färdigställa bastun kommer vi att erbjuda bybor att förköpa bastubad för 700 kr. Varje option ger rätt till att använda bastun 4 ggr med upp till 4 personer. Om man är fler än 4 personer tillkommer 50 kr per person. Erbjudandet gäller fastighetsägare i Hjulbäck med tillägg att familjen maka/e och barn får utnyttja erbjudandet. Utnyttjandet av detta erbjudande gäller 2 år fr.o.m. 2022-06-01.

Betalning med Swishnummer: 1230770909 önskas.

Hyra bastu:
Bybor: 200 kr per gång upp till 4 personer med 50 kr extra för varje person utöver.
Ejbybor: 400krpergångupptill4personermed100krextraförvarje person utöver.

Hyra bastun: Tommy Andersson Torbjörn Lindhe Klas Sare’n

0702011565
0706291652
0739256240

Varma hälsningar Bastubaletten