Under veckan (v13) kommer renoveringsarbetet med Sjuråkersvägen att inledas.
Detta kommer att ske i ett samarbete mellan DalaVatten AB, Leksands Kommun och Hjulbäcks vägförening.
Anledningen till samarbetet är att under våren kommer DVAB låna vår badplats för att svetsa ihop sjöledningen mellan Hjortnäs och Tällberg. Det kan bli lite knöligt i början men vägen kommer att förfinas under sommaren

Hälsningar
Hjulbäcks Vägförening

.

.

.

.

.